GO! middenschool Voskenslaan

Voskenslaan 60 | 9000 Gent
09 240 00 57
facebook-f.png
instagram.png

Mijn school, mijn keuze, mijn toekomst!

Het is mijn school, mijn keuze en mijn toekomst!
Leerlingen die zich goed in hun vel voelen binnen 'hun' school, zijn zonder meer betere studenten. Middenschool Voskenslaan vormt een echte gemeenschap.

Keuzes leren maken, hoort bij hun leerproces. Onze leerlingen nemen stapsgewijs meer en meer verantwoordelijkheid over het eigen leren en verwerven zo een steeds grotere graad van zelfstandigheid. Daarbij durven we de lat hoog te leggen, het oog op de einder, de blik op de toekomst. We kiezen daarbij voluit voor een innovatief maar vooral leerlinggericht onderwijs dat de beste leerkansen voor ieder individu creëert.

users-rood.png

Online infoavond op 4 februari en 29 maart.
Online infoavond: http://msvos.be/infoavond

tags.png

doorstroom